«Здоров’язберігаючі інноваційні технології навчання та виховання учнів ліцею»

Рік обрання: 2013р.;
– етапи дослідження:
І етап – психолого-педагогічна підготовка колективу;
ІІ етап – теоретичне обґрунтування науково-методичної проблеми колективу;
ІІІ етап – теоретична підготовка впровадження теми;
ІV етап – творчий етап;
V етап – поточний аналіз та керівництво процесом впровадження;
VІ етап – підведення підсумків роботи над проблемою.
Педагогічний колектив ДНЗ «Лісоводський ПАЛ» працює над єдиною науково-методичною проблемою «Здоров’язберігаючі інноваційні технології навчання та виховання учнів». Вибір цієї проблеми обумовлений тим, що в даний час освіта в Україні, зокрема, у професійних закладах, втратила свій «авторитет», учні хворіють як фізично так і морально, суспільство деградує, як нація, відбуваються катастрофічні зміни у психіці підлітків. Тому педагогічний колектив Лісоводського ліцею підпорядкував свою роботу, як навчальну, так і виховну єдиній меті – формування фізично здорової гармонійно-розвинутої особистості. Над науково-методичною проблемою колектив планує працювати 10 років. Система роботи ліцею умовно розділена на 6 етапів. Кожен етап має свою мету, завдання та напрямки роботи. На даний час проблема ліцею досліджується на етапі поточного аналізу та керівництва процесу впровадження даної проблеми.
Педагоги ліцею на попередніх етапах впровадження єдиної науково-методичної проблеми проаналізували результати педагогічного процесу у ліцеї, ознайомилися з досягненнями психолого-педагогічної науки, новітніми технологіями, передовим педагогічним досвідом, було проведено педагогічну раду, на якій члени колективу ознайомились із доцільністю та необхідністю вибору саме такої проблеми. Методичною службою розроблено моделі впровадження науково-методичної проблеми: розроблено проблеми для кожної метод комісії, та конкретно для кожного члена метод комісії, які тісно взаємопов’язані із загальноліцейною проблемою, проведено ряд відкритих уроків, позаурочних заходів, які спрямовані на реалізацію загальноліцейної проблеми. Робота школи передового досвіду, експериментального майданчика нерозривно підпорядкована саме впровадженню здоровязберігаючих інноваційних технологій навчання та виховання учнів. Проведена за звітний період робота по впровадженню єдиної проблеми сприяла зменшенню інфекційних захворювань ліцеїстів, кількості курців та любителів алкогольних напоїв, активізувала учнів до участі у громадській діяльності, спортивно-масовій роботі.

Від admin