Наші нагороди

Презентація успішних практик професійної освіти Хмельниччини на міжнародній виставці

       В діяльності закладів професійної освіти Хмельниччини чільне місце відводиться як вивченню інноваційного педагогічного досвіду, так і популяризації власних успішних практик підготовки майбутніх фахівців. Це відбувається через різні форми роботи і засоби комунікації в сучасному інформаційно-освітньому середовищі. Ефективною формою такої діяльності є участь у міжнародних освітянських виставках «Сучасні заклади освіти» та «Інноватика в сучасній освіті», які цьогоріч проводилися дистанційно.
Відрадно, що за підсумками Тринадцятої міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти-2022» профтехосвітяни Хмельниччини отримали почесні нагороди.
ДНЗ «Хмельницький центр професійно-технічної освіти» удостоєний Гран-Прі «Лідер професійної (професійно-технічної) освіти».
          Науково-методичний центр професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників у Хмельницькій області, Вище професійне училище №25 м. Хмельницького, Грицівське вище професійне училище №38, ДНЗ «Лісоводський професійний аграрний ліцей», ДПТНЗ «Славутський професійний ліцей» нагороджені золотими медалями у номінації «Реалізація ефективних моделей підвищення якості професійно освіти» за презентовані кращі освітні практики щодо впровадження інноваційних підходів у підготовку кваліфікованих робітників.
      ДНЗ “Лісоводський ПАЛ” представляла майстер в/н Кобилянська К.А. роботою “Сучасні дидактичні засоби навчання як запорука якісної підготовки кваліфікованих робітників”.
Також усі учасники виставки відзначені дипломами НАПН України і ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» за активну участь у розбудові національної освіти та популяризацію освітніх, наукових та інноваційних досягнень.
Дякуємо організаторам виставки за можливість взаємозбагатитися інноваційними ідеями, проєктами, досвідом, налагодити ефективну співпрацю із прогресивними закладами і установами, отримати сучасний інструментарій для впровадження інновацій в освітній процес.
    ДНЗ “Лісоводський ПАЛ”  в особі Паки В.А.  взяв участь у Дванадцятій міжнародній виставці  “Сучасні заклади освіти -2021”. Робота Віталія Анатолійовича «Впровадження  елементів STEM-освіти у процесі викладання фізико-астрономічного модуля” була представлена у номінації “Модернізація змісту професійної (професійно- технічної) освіти в умовах євроінтеграції України” і  була нагороджена дипломом  та золотою медаллю.
2021 рік – методична  служба ДНЗ “Лісоводський ПАЛ” – переможець обласного конкурсу “Кращий електронний освітній ресурс методичної служби ЗП(ПТ)О” та нагороджена  Дипломом ІІ ступеня.
2019 рік – ДНЗ “Лісоводський ПАЛ” – переможець обласного конкурсу інноваційних технологій у сфері професійної (професійно-технічної) освіти, номінація “Інновації у формуванні соціального середовища у закладі професійної (професійно-технічної) освіти” та нагороджений Дипломом ІІ ступеня.
2019 рік – Одинадцята  міжнародна виставка    “Інноватика в сучасній освіті” – ДНЗ “Лісоводський ПАЛ” нагороджений Дипломом та золотою медаллю. На виставці представлялась робота Байзан О.М.  “Формування позитивних установок самоактуалізації учнів через впровадження технології розвитку критичного мислення у навчально-виробничий та виховний процес”, номінація “Конкурентоздатний фахівець – сучасна стратегія закладу професійної (професійно-технічної) освіти”.