Навчально-виробнича діяльність

Навчально-плануюча документація для підготовки робітників