Нормативно-правова база

ЗАКОНИ УКРАЇНИ:

1.Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 №2145-VIII (із змінами)

2.Закон України «Про професійно-технічну освіту» від 10.02.1998 №103/98-ВР (із змінами)

3.Закон України “Про внесення змін до деяких законів України щодо державних гарантій в умовах воєнного стану, надзвичайної ситуації або надзвичайного стану”

4. Закон України “Про внесення змін до деяких законів України у сфері освіти”

УКАЗИ ПРЕЗИДЕНТА:

1.Указ Президента України «Положення про гранти Президента України для випускників професійно-технічних навчальних закладів» від 28.12.2004 №1561/2004

2.Указ Президента України «Про Положення про стипендії Президента України для призерів і учасників всеукраїнських конкурсів фахової майстерності серед учнів професійно-технічних навчальних закладів» від 28.12.2004 №1562/2004 (із змінами)

3.Указ Президента України «Про Національну стратегію з оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року “Рухова активність – здоровий спосіб життя – здорова нація”» від 09.02.2016 №42/2016

4.Указ Президента України «Про стратегію національно-патріотичного виховання» від 18.05.2019 №286/2019

5.Указ Президента України від 30 березня 2021 р. №130/2021року  “Про пріорітетнізаходи щодо розвитку професійної (професійно-технічної освіти)”

ПОСТАНОВИ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ:

1.Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту)» від 20.01.1998 №65 (із змінами)

2.Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державного стандарту професійно-технічної освіти» від 17.08.2002 № 1135

3.Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державного переліку професій з підготовки кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах» від 11.09.2007 №1117

4.Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку працевлаштування випускників професійно-технічних навчальних закладів, підготовка яких проводилася за державним замовленням» від 27.08.2010 №784

5.Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Національної рамки кваліфікацій» від 23.11.2011 №1341 (із змінами)

6.Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку укладення договору про стажування студентів вищих та учнів професійно-технічних навчальних закладів на підприємствах, в установах та організаціях і Типової форми договору про стажування студентів вищих та учнів професійно-технічних навчальних закладів на підприємствах, в установах та організаціях» від 16.01.2013 №20 (із змінами)

7.Постанова Кабінету Міністрів України «Про документи про професійну (професійно-технічну) освіту державного зразка і додатки до них» від 22.07.2015 №645 (із змінами)

8.Постанова Кабінету “Про затвердження Державної цільової соціальної програми “Молодь України” на 2016-2020 роки та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України” від 18.02.2016 р. № 148

9.Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання Державної служби якості освіти України» від 14.03.2018 №168

10.Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників» від 21.08.2019 №800 (із змінами)

11.Постанова кабінету “Про організацію інклюзивного навчання в закладах позашкільної освіти” від 21.08.2019 р. № 779

12.Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Типового положення про регіональну раду професійної (професійно-технічної) освіти» від 04.12.2019 №1002

13.Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення методичних рекомендацій щодо формування та розміщення  регіонального замовлення на підготовку фахівців та робітничих кадрів» від 14.12.2016 №994-р (із змінами).

14.Постанова Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 2021 р. № 1077 “Про затвердження Державного стандарту професійної (професійно-технічної) освіти”.

15.Постанова КМУ від 13 травня 2022 р. № 599 “Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо врегулювання питань академічної мобільності”. 

НАКАЗИ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ:

1.Наказ Міністерства праці та соціальної політики України та  МОНУ «Про затвердження Положення про порядок кваліфікаційної атестації та присвоєння кваліфікації особам, які здобувають професійно-технічну освіту» від 31.12.1998 №201/469

2.Наказ МОНУ «Про затвердження Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності» від 07.11.2000 №522 (із змінами)

3.Наказ МОНУ «Про затвердження Положення про ІВС «ОСВІТА» та Порядку замовлення документів про базову середню освіту та повну загальну середню освіту, видачі та обліку їх карток» від 10.12.2003 №811 (із змінами)

4.Наказ МОНУ «Про затвердження Положення про організацію навчально-виробничого процесу в професійно-технічних навчальних закладах» від 30.05.2006 №419 (із змінами)

5.Наказ МОНУ «Про затвердження Положення про навчальне господарство професійно-технічного навчального закладу, що здійснює підготовку кваліфікованих робітників для сільського господарства» від 10.07.2006 №527

6.Наказ МОНУ «Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників» від 06.10.2010 №930 (із змінами)

7.Наказ МОНУ «Про затвердження Типової базисної структури навчальних планів для підготовки кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах» від 13.10.2010 №947

8.Наказ МОНМтСУ «Про затвердження Положення про електронні освітні ресурси» від 01.10.2012 №1060 (із змінами)

9.Наказ МОНУ “Про затвердження Положення про дистанційне навчання” від 25.04.2013р. №466 (із змінами)

10.Наказ МОНУ «Про затвердження Методики розроблення державних стандартів професійно-технічної освіти з конкретних робітничих професій» від 15.05.2013 №511

11.Наказ МОНУ «Про затвердження Положення про студентські (учнівські) квитки державного зразка» від 25.10.2013 №1474 (із змінами)

12.Наказ МОНУ «Про затвердження Порядку проведення вхідного контролю знань, умінь та навичок для осіб, які приймаються на навчання за програмами перепідготовки або підвищення кваліфікації до професійно-технічних навчальних закладів» від 06.06.2014 №688

13.Наказ МОНУ «Про затвердження положень про музеї при дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних та професійно-технічних навчальних закладах, які перебувають у сфері управління Міністерства освіти і науки України» від 22.10.2014 №1195

14.Наказ МОНУ «Про затвердження Порядку замовлення, видачі та обліку документів про професійно-технічну освіту державного зразка» від 02.04.2015 №387

15.Наказ МОНУ «Про затвердження Положення про електронний підручник» від 02.05.2018 №440 (із змінами)

16.Наказ МОНУ «Про затвердження Порядку проведення державної підсумкової атестації» від 07.12.2018 №1369 (із змінами)

17.Наказ МОНУ “Деякі питання реагування на випадки булінгу (цькування) та застосування заходів виховного впливу в закладах освіти” від 28.12.2019 №1646

2022 рік

Наказ МОНУ  №883  від 03.10.2022 “Про проведення всеукраїнських олімпіад і турнірів з навчальних предметів у 2022-2023 н.р.”

Про перелік навчальної  літератури  та навчальних  програм, рекомендованих  МОН України для використання у закладах  освіти у 2022-2023 н.р.

Спільний наказ МОН та Міістерства закордонних справ України від 09.06.2022 №538/129 “ПРО ПОРЯДОК МІЖВІДОМЧОЇ ВЗАЄМОДІЇ З ПИТАНЬ ВРУЧЕННЯ  ЗДОБ.УВАЧАМ ОСВІТИ, ЯКІ ПЕРЕБУВАЮТЬ  ЗА МЕЖАМИ УКРАЇНИ, ДОКУМЕНТІВ  ПРО БАЗОВУ СЕРЕДНЮ ОСВІТУ ТА ПОВНУ ЗАГАЛЬНУ  СЕРЕДНЮ ОСВІТУ, ВИДАНИХ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ В УКРАЇНІ”

Наказ МОН України  від 06.06.2022 року № 527 «Про деякі питання національно-патріотичного виховання в закладах освіти України та визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства освіти і науки України від 16.06.2015 № 641» (Заходи щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання в системі освіти України до 2025 року)

Наказ МОН України  від 08.08.2022 року № 715 «Деякі питання проведення у 2023 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти»

Наказ МОН України від 12.09.2022 року № 808 «Деякі питання проведення у 2022/2023 навчальному році державної підсумкової атестації осіб, які здобувають загальну середню освіту»

Наказ МОН України від 06.04.2022 р.  № 309 «Про скасування наказу Міністерства освіти і науки України від 15 лютого 2022 р. №171»

Наказ МОН України від 01.04.2022р. № 290  «Про затвердження методичних рекомендацій щодо окремого питання завершення 2021/2022 навчального року»

Наказ МОН України від 26.03.2022р. № 273« Про затвердження Положення про внутрішню академічну мобільність здобувачів професійної (професійно-технічної) освіти, які навчаються у закладах професійної (професійно-технічної) освіти України »

Наказ МОН України від 19.03.2022 р. № 263 «Про продовження терміну дії свідоцтв про атестацію закладів освіти за професіями, за якими здійснюється підготовка здобувачів професійної (професійно-технічної) освіти на період дії воєнного стану»

Наказ МОН України від 15.02.2022р. №171 «Про організацію та проведення ІІІ етапу Всеукраїнських конкурсів фахової майстерності серед здобувачів професійної (професійно-технічної) освіти у 2022 році»

Наказ МОН України від 03.02.2022р. №104 «Про стан військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів за 2021 рік та завдання на 2022 рік»

ЛИСТИ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ:

1.Лист МОНУ «Методичні рекомендації щодо запобігання та протидії насильству» від 18.05.2018 № 1/11-5480

2.Лист МОНУ “Щодо участі у експериментально-дослідній роботі всеукраїнського рівня” від 22.01.2019 3-63

3.Лист МОНУ «Про національно-патріотичне виховання у закладах освіт у 2019/2020 навчальному році” від 16.08.2019 №1/9-523

4.Лист МОНУ «Щодо організації Всеукраїнських конкурсів фахової  майстерності  серед  здобувачів професійної освіти у  2019/2020 навчальному році” від 11.11.2019 №1/9-697

5.Лист МОНУ «Щодо оргацізації роботи творчих груп  із розроблення проектів Державних освітніх стандартів  професійної (професійно-технічної) освіти  з конкретних робітничих професій у 2020  році» від 6.12.2019 №5/653-19

2022 рік  

Лист МОН України  від 25.03.2022 р. № 1/3663-22 «Щодо запобігання торгівлі людьми в умовах воєнної агресії»

Лист МОН України  від 13.05.22 року  № 1/5119-22 «Про здійснення превентивних заходів серед дітей та молоді в умовах воєнного стану в Україні»

Лист МОН України  від 30.05.22 року  № 1/5735-22 «Про запобігання та протидію домашньому насильству в умовах воєнного стану в Україні»

Лист МОН України  від 10.06.22 року № 1/6267-22 « Про деякі питання національно-патріотичного виховання в закладах освіти України»

Лист МОН України від 14.06.2022 р. № 1/6355-22 «Про Рекомендації щодо усунення ризиків торгівлі людьми у зв’язку з війною в Україні та гуманітарною кризою»

Лист МОН України від 22.06.2022 р. № 1/6885-22  «Щодо запобігання та протидії сексуальному насильству, пов’язаному зі збройною агресією російської федерації на території України»

Лист МОН України від 29.06.2022 № 1/7234-22 «Про підготовку до початку 2022/23 навчального року та особливості організації освітнього процесу в закладах професійної (професійно-технічної) освіти»

Лист МОН України від 26.07.2022 № 1/8462-22 «Про оптимізацію виконання заходів з підготовки закладів освіти до нового навчального року та опалювального сезону в умовах воєнного стану»

Лист МОН України від 02.08.2022 № 1/8794-22 «Щодо діяльності психологічної служби у системі освіти в 2022/2023 навчальному році»

Лист МОН України  від 10.08.22 року № 1/9105-22 «Щодо організації виховного процесу в закладах освіти у 2022/2023 н. р.»

Лист МОН України від 06.09.22 року від 06.09.22 року  № 1/10241-22 «Про збереження середнього заробітку педагогічним, науково-педагогічним працівникам закладів освіти, які призвані на військову службу»

Лист МОН України  від 06.09.22 року № 1/10258-22 «Про організацію освітнього процесу дітей з особливими освітніми потребами у 2022/2023 навчальному році»

Лист МОН України від 25.04.2022 № 1/4444-22 «Про оплату праці працівників закладів освіти»

Лист МОН України від 07.04.2022р. №1/3952 «Про закінчення навчального року в закладах професійної (професійно-технічної) освіти»

Лист МОН України від 04.04.2022р. №1/3872-22 «Про методичні рекомендації «Перша психологічна допомога. Алгоритм дій»»

Лист МОН України від 04.04.2022р. №1/3874-22 «Щодо організації дистанційного навчання»

Лист МОН України від 29.03.2022р. №1/3737-22 «Про затвердження психологічного супроводу учасників освітнього процесу в умовах воєнного стану в Україні»

Лист МОН України від 15.03.2022р. №1/3463-22 «Про надання інформації»

Лист МОН України від 07.03.2022р. №1/3370-22 «Про оплату праці працівників закладів освіти під час призупинення навчання»

Лист МОН України від 07.03.2022р. №1/3378-22 «Про практику застосування трудового законодавства у галузі освіти і науки під час дії правового режиму воєнного стану»

Лист МОН України від 28.02.2022р. №1/3292-22 «Щодо написання заяв про відпустки без збереження заробітної плати у зв’язку із введенням в Україні правового режиму воєнного стану»

Лист МОН України від 25.01.2022р. №1/1267-22 «Про вжиття організаційних заходів із протидії розповсюдження COVID-19»

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ ІНШИХ МІНІСТЕРСТВ ТА ВІДОМСТВ:

Лист Державної служби України з надзвичайних ситуацій від 14.06.2022 № 03-1870/162-2 «Про організацію укриття працівників та дітей у закладах освіти»

Наказ ІМЗО № 22.1/10-1080 від 15.08.2022 року  Методичні рекомендації щодо розвитку STEM-освіти в закладах загальної середньої та позашкільної освіти у 2022/2023 навчальному році

Наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 20 червня 2020 р. №1181 «Про затвердження професійного стандарту «Майстер виробничого навчання»

Наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 20 червня 2020 р. №1182 «Про затвердження професійного стандарту «Педагог професійного навчання»

Наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 20 червня 2020 р. №1183 «Про затвердження професійного стандарту «Методист закладу професійної (професійно-технічної) освіти»

Наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 24 листопада 2020 р. №2425-20 «Про затвердження професійного стандарту «Практичний психолог закладу освіти»

Наказ Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 30 грудня 1994 р. № 130 «Про затвердження Положення про навчання неповнолітніх професіям, пов’язаним з важкими роботами і роботами з шкідливими або небезпечними умовами праці»

Наказ Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 29 січня 1998 р. № 9 «Про затвердження Положення про розробку інструкцій з охорони праці»

Наказ Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 15 листопада 2004 р. №255 «Про затвердження Положення про службу охорони праці»

Наказ Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26 січня 2005 р. № 15 «Про затвердження Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та Переліку робіт з підвищеною небезпекою»

Наказ Міністерства культури і мистецтв України від 14 квітня 2000 р. №168 «Про затвердження Випуску 81. Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників «Культура та мистецтво» (Розділ «Бібліотеки, централізовані бібліотечні системи»)

Наказ Міністерства культури і туризму України від 16 липня 2007 р. №44 «Про затвердження Положення проведення атестації працівників підприємств, установ, організацій та закладів галузі культури»

Накази і листи Департаменту освіти та науки Хмельницької облдержадміністрації:

 2023 рік

Наказ Департаменту освіти та науки Хмельницької ОДА від 19.04.2023 року №114-од «Про  проведення атестації професій Аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головного управління  Державної служби України з надзвичайних ситуацій  у  Хмельницькій області»

Наказ Департаменту освіти та науки Хмельницької ОДА від 19.04.2023 року №113-од «Про організацію проведення обласного конкурсу фахової майстерності з професії «Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів» серед учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти»

Наказ Департаменту освіти та науки Хмельницької ОДА від 19.04.2023 року №112-од «Про організацію проведення обласного конкурсу професійної майстерності з професії «Кравець» серед учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти»

Наказ Департаменту освіти та науки Хмельницької ОДА від 19.04.2023 року №111-од «Про організацію проведення обласного конкурсу професійної майстерності з професії «Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування» серед учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти»

Наказ Департаменту освіти та науки Хмельницької ОДА від 19.04.2023 року №110-од «Про організацію проведення обласного конкурсу професійної майстерності з професії «Електрогазозварник» серед учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти»

Наказ Департаменту освіти та науки Хмельницької ОДА від 11.04.2023 року №105-од «Про проведення атестації професій Державного навчального закладу «Вище професійне училище №11 м.Хмельницького»

Наказ Департаменту освіти та науки Хмельницької ОДА від 11.04.2023 року №104-од «Про проведення другого етапу атестаційної експертизи Державного навчального закладу «Теофіпольський професійний аграрно-промисловий ліцей»

Наказ Департаменту освіти та науки Хмельницької ОДА від 10.03.2023 року №63-од «Про проведення атестації професій Шепетівського професійного ліцею»

Наказ Департаменту освіти та науки Хмельницької ОДА від 10.03.2023 року №64-од «Про проведення першого етапу атестаційної експертизи Державного навчального закладу «Теофіпольський професійний аграрно-промисловий ліцей»

Наказ Департаменту освіти та науки Хмельницької ОДА від 10.03.2023 року №65-од «Про проведення атестації професій Державного навчального закладу «Волочиський промислово-аграрний професійний ліцей»

Наказ Департаменту освіти та науки Хмельницької ОДА від 10.03.2023 року №66-од «Про проведення другого етапу атестаційної експертизи Державного навчального закладу «Деражнянський центр професійно-технічної освіти»

2022 рік

Наказ Департаменту освіти, науки, молоді та спорту Хмельницької ОДА від 18.11.2022 року №587-од «Про проведення атестації професій Хмельницького професійного ліцею електроніки»

Наказ Департаменту освіти, науки, молоді та спорту Хмельницької ОДА від 09.09.2022 року №383-од «Про атестацію педагогічних працівників закладів освіти області у 2022/2023 навчальному році»

Наказ Департаменту освіти, науки, молоді та спорту Хмельницької ОДА від 17.05.2022 року №187-од «Про проведення другого етапу атестаційної експертизи Державного навчального закладу «Волочиський промислово-аграрний професійний ліцей»

Наказ Департаменту освіти, науки, молоді та спорту Хмельницької ОДА від 16.05.2022 року №186-од  «Про проведення атестації професій Державного навчального закладу «Ярмолинецький агропромисловий центр професійної освіти»

Наказ Департаменту освіти, науки, молоді та спорту Хмельницької ОДА від 20.04.2022 року №169-од «Про результати атестації керівних кадрів та педагогічних працівників ЗП(ПТ)О Хмельницької області у 2021/2022 навчальному році»

Наказ Департаменту освіти, науки, молоді та спорту Хмельницької ОДА від 12.04.2022 року №159-од  «Про проведення другого етапу атестаційної експертизи Державного  навчального закладу «Хмельницький центр професійно-технічної освіти сфери послуг»

Наказ Департаменту освіти, науки, молоді та спорту Хмельницької ОДА від 06.04.2022 року №152-од  «Про проведення атестації професій Хмельницького професійного ліцею електроніки»

Наказ Департаменту освіти, науки, молоді та спорту Хмельницької ОДА від 06.04.2022 року №153-од  «Про проведення атестації професій Шепетівського професійного ліцею»

Наказ Департаменту освіти, науки, молоді та спорту Хмельницької ОДА від 18.02.2022 року №136-од «Про проведення атестації професій Державного навчального закладу «Вище професійне училище № 11 м. Хмельницького»

Наказ Департаменту освіти, науки, молоді та спорту Хмельницької ОДА від 18.02.2022 року №135-од  «Про проведення атестації професій Державного навчального закладу  «Подільський центр професійно-технічної освіти»

Наказ Департаменту освіти, науки, молоді та спорту Хмельницької ОДА від 15.02.2022 року №99-од «Про проведення першого етапу атестаційної експертизи Державного навчального закладу «Хмельницький центр професійно-технічної освіти сфери послуг»

Наказ Департаменту освіти, науки, молоді та спорту Хмельницької ОДА від 04.02.2022 року №60-од «Про проведення І етапу Всеукраїнського конкурсу професійної майстерності «WorldSkills Ukraine» у 2021-2022 роках»

Накази і листи Науково-методичного центру професійно-технічної освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників у Хмельницькій області

 2023 рік

Наказ НМЦ ПТО ПК у Хмельницькій області від 17.04.2023 року №13-од «Про підсумки обласного конкурсу учнівських проєктів «Охорона праці на захисті життя» з предмета «Охорона праці»

Наказ НМЦ ПТО ПК у Хмельницькій області від 17.04.2023 року №12-од «Про організацію проведення обласної виставки-конкерсу  кращих творчих робіт учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти»

Наказ НМЦ ПТО ПК у Хмельницькій області від 29.03.2023 року №10-од «Про підсумки обласного конкурсу на кращий освітній контент у ЗП(ПТ)О»

Наказ НМЦ ПТО ПК у Хмельницькій області від 06.03.2023 №9-од «Про організацію проведення обласного конкурсу учнівських проєктів «Профтех: успішні підприємці»

Наказ НМЦ ПТО ПК у Хмельницькій області від 28.02.2023 року №7-од «Про організацію проведення  серед учнів  закладів професійної (професійно-технічної) освіти обласного конкурсу знавців іноземної мови  «Моя професія – моє майбутнє»

Наказ НМЦ ПТО ПК у Хмельницькій області від 14.02.2023 року №6-од «Про організацію проведення обласного конкурсу інтерактивних плакатів на краще представлення своєї професії серед здобувачів освіти закладів професійної (професійно-технічної) освіти»

Наказ НМЦ ПТО ПК у Хмельницькій області від 13.02.2023 року №5-од «Про організацію проведення обласного конкурсу учнівських проєктів «Охорона праці на захисті життя» з предмета «Охорона праці»

Наказ НМЦ ПТО ПК у Хмельницькій області від 23.01.2023 №4-од «Про організацію проведення обласного конкурсу на кращий учнівський проект з предмета «Технології» «STEM у професії: змінити світ» серед учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти у 2023 році»

 2022 рік

Наказ НМЦ ПТО ПК у Хмельницькій області від 28.11.2022 року №17-од «Про організацію проведення обласного конкурсу на кращий освітній контент у ЗП(ПТ)О»

Наказ НМЦ ПТО ПК у Хмельницькій області від 21.02.2022 року №6-од «Про закріплення методистів НМЦ ПТО ПК  за ЗП(ПТ)О області»

Наказ НМЦ ПТО ПК у Хмельницькій області від 15.02.2022 року №5-од «Про затвердження керівників обласних фахових секцій ЗП(ПТ)О та складу експертних груп»

Наказ НМЦ ПТО ПК у Хмельницькій області від 01.12.2020 року №42-од «Про кураторство професій і спеціальностей методистами лабораторії професійної підготовки»

Наказ НМЦ ПТО ПК у Хмельницькій області від 16.12.2019 року №32-од «Про кураторство навчально-практичних центрів»

Листи

2022 рік

Лист НМЦ ПТО ПК у Хмельницькій області від 01.12.2022 р. № 01-38/492 «Щодо роботи Центрів Карєри у закладах професійної (професійно-технічної) освіти»

Лист НМЦ ПТО ПК у Хмельницькій області від 28.11.2022 р. № 01-38/485 «Положення   про обласний конкурс на кращий освітній контент у закладах професійної (професійно-технічної) освіти»

Лист НМЦ ПТО ПК у Хмельницькій області від 25.11.2022 р. № 01-38/484 «Актуальні питання організації освітнього процесу  в період воєнного стану»

Лист НМЦ ПТО ПК у Хмельницькій області від 20.04.2022 р. № 01/38-102 «Про трудовий внесок закладів професійної і фахової передвищої освіти у загальну справу захисту Батьківщини»

Лист НМЦ ПТО ПК у Хмельницькій області від 19.04.2022 р. № 01-38/101 «Щодо спрощення порядку видачі дозволів на експлуатацію механізмів, устаткування підвищеної небезпеки та виконання робіт з підвищеною небезпекою на період дії воєнного стану»

Лист НМЦ ПТО ПК у Хмельницькій області від 22.03.2022 р. № 01-38/80 «Щодо організації методичної роботи в ЗП(ПТ)О на період дії воєнного стану»

Лист НМЦ ПТО ПК у Хмельницькій області від 22.03.2022 р. № 01-38/79 «Про нормативну базу в умовах правового режиму воєнного стану»

Лист НМЦ ПТО ПК у Хмельницькій області від 21.03.2022 р. № 01-38/78 «Щодо організації виховної роботи в ЗП(ПТ)О на період дії воєнного стану»

Лист НМЦ ПТО ПК у Хмельницькій області від 18.03.2022 р. № 01-38/77 «Щодо організації професійної підготовки в ЗП(ПТ)О на період дії воєнного стану»

Лист НМЦ ПТО ПК у Хмельницькій області від 18.03.2022р. № 01-38/76 «Про подання інформації про пошкоджене або зруйноване державне майно»

Лист НМЦ ПТО ПК у Хмельницькій області від 03.02.2022 р. № 01-38/41 «Положення про обласну виставку матеріалів комплексно-методичного забезпечення професійної підготовки «Педагогічні ідеї та знахідки».

Лист НМЦ ПТО ПК у Хмельницькій області 28.01.2022 р.  № 01-38/35 «Про затвердження державних освітніх стандартів»

Лист НМЦ ПТО ПК у Хмельницькій області від 21.01.2022 р.  № 01-38/22 «Про регіональні організаційно-методичні заходи із здобувачами освіти та  педагогічними працівниками ЗПО Хмельницької області у 2022 році»