Видавнича діяльність

Стаття Байзан О. М., методистки «Так «писалась» історія ліцею у Лісоводах…» (2021 рік)

Стаття Байзан О. М., методистки  « Вік живи- вік учись» (Методика проведення методичних місячників у ліцеї) (2020 рік)

Стаття Паки В. А.«Впровадження елементів STEM-освіти на уроках природничо-астрономічного модуля» (2021 рік)

Стаття Дзери Н.А у науково-методичний вісник “Професійна освіта”

Стаття Повх Л. М. у науково-методичний вісник “Професійна освіта”

Стаття Боровик Н.В. у науково-методичний вісник “Професійна освіта”

Стаття Труш І. І. у науково-методичний вісник “Професійна освіта”

Методичний посібник Земляк Н.І.  Морально-естетичне виховання здобувачів освіти засобами літератури  (2021 рік)

Збірник тез ХІ Міжнародної науково-практичної конференції «Професійне становлення особистості: проблеми і перспективи» «Роль методичної служби у діяльності ДНЗ «Лісоводський ПАЛ» (2021 рік)