Відбулося чергове засідання методичної комісії природничо-математичних дисциплін, під час якого було презентовано членами методичної комісії свої кращі освітні практики, представлено кращий педагогічний досвід.

Методистка Байзан О.М. акцентувала увагу на тому, що на сучасному етапі розвитку освіти першочергового   набуває проблема розвитку творчого потенціалу педагогів; запровадження інноваційних технологій навчання та виховання; удосконалення змісту загальної освіти; ви­явлення, вивчення, узагальнення, схвалення й поширення кращого педагогічного досвіду; створення у педагогічних колективах сприятливого соціально-психологічного мікро­клімату, атмосфери творчості й відповідальності. Ольга Михайлівна запропонувала висвітлити кращий  педагогічний досвід викладачів на блозі   методичної комісії.

Т.в. о. директора Романчук С.П. проаналізував роботу методичної комісії, дав  схвальну оцінку  кращому педагогічному досвіду членів методичної комісії.

Від admin